دیوار جدا کننده کناف

دیوار جدا کننده کناف (دیوار پارتیشن)

معرفی دیوار جدا کننده (دیوار پارتیشن) دیوار جدا کننده کناف که معرف دیوار پارتیشن کناف هستند با نام سیستم درای وال نیز شناخته می شوند و شرکت آدلی آرا بنا در اجرای دیوار جداکننده کناف نیز فعالیت دارد. دیوار جدا کننده یا دیوار پارتیشن به عنوان دیوار ... ادامه مطلب